mandag 14. januar 2008

Opplegg i klassen: beskrive / analysere et nettsted

Jeg brukte den samme stikkordslista vi fikk på kurset, først i en dobbeltime med tømrerne. De visste ikke hva "hypertekst'" var, og foreslo "overskrift". Veldig tilfredsstillende å føle at man kan mer enn dem når det gjelder digitale medier... Mange begreper ble drillet inn: peker, meny, horisontal og vertikal, lenke, ekstern og intern, mono- og multimodal. Først skulle alle beskrive nettstedet www.mesta.no, deretter fikk de velge et eget. Prøvde det samme opplegget i en andreklasse studiespesialiserende. På en dobbeltime rakk de å analysere http://www.utdanningsdirektoratet.no/ pluss et selvvalgt nettsted, samt presentere noen resultater for klassen. Disse elevene greide på kort tid å være mer analytiske. De kunne f.eks. vurdere hvor funksjonelt nettstedet var bygd opp. På et punkt ble vi ikke enige: De mente at utdanningsdirektoratets side var monomodal fordi det stort sett bare var vanlig skriftlig tekst der. Men man kan også få teksten lest opp (via et dataprogram). Derfor mente jeg at den var multimodal siden det var både skrift og lyd på nettstedet, mens elevene mente at denne digitale opplesningen "ikke gjaldt".

Om unnvikelsesmanøvrer

Det er sjelden jeg til de grader opplever på kroppen hvordan det er å være elev som når jeg er på datakurs... Noen av de andre er som regel langt foran og skjønner alt med en gang. Jeg er ofte den som trenger tid og faller av. Er jeg sliten gir jeg altfor fort opp, i stedet for å stå på og få hjelp til å skjønne. Får man ikke repetert og jobba videre med stoffet med en gang etter kurset, risikerer man å glemme alt. Motivasjonen er blåst vekk, alle mulige unnvikelsesmanøvrer tas i bruk. Ikke før den absolutte tidsfristen virkelig nærmer seg kommer man i gang. Og så løsner det! Jeg repeterer forelesningsnotatene og får aha-opplevelsene om igjen, jeg prøver ut noen opplegg i klasser, og Hildegunn gir krisehjelp pr telefon.. Nå er jeg i allefall i gang!